Mengapa Peratusan Lelaki Menemui Ajal Lebih Tinggi Daripada Wanita

Laporan Men’s Health Network ( MHN) menyebut, lelaki menemui ajal pada kadar lebih tinggi berbanding wanita akibat 10 penyakit utama iaitu  jantung, kanser, sekatan pulmonari kronik (COPD), kemalangan, radang…