CARA MENDIDIK ANAK DALAM KANDUNGAN

Walaupun Islam telah lama menekankan tentang pendidikan yang bermula sejak bayi dalam kandungan, tapi jarang di antara umat islam sendiri mengambil perhatian tentang perkara tersebut. Menurut pakar…